Grejtest Vore Artikler Midibutikken Web TV Computer Musik Musik Forhandler Opslagstavle Til Forsiden Klassisk Hjørne Plakatsøjlen Historien Bag Hall of Fame CD Anmeldelser Produkt Info


Vi Præsenterer dig for

 Yamaha PSR-9000

Obs Link til Styles og Opdateringer i Bunden af denne side.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tips og idéer leveret af Yamaha Danmark

Denne ”kvik-guide” er lavet på baggrund af de oftest stillede spørgsmål, og giver enkle eksempler på hvordan man bruger PSR-9000. Der er mange måder at bruge instrumentet og dets funktioner på, og vi har her forsøgt at forklare det så enkelt som muligt. Vi anbefaler at du nøje læser den danske eller engelske manual inden du tager instrumentet i brug. Opstår der alligevel tvivl om hvordan instrumentet skal betjenes, kan du henvende dig til din Autoriserede Yamaha-forhandler der vil hjælpe dig. Du har også mulighed for at fremsende dit spørgsmål via e-mail på Yamaha´s danske hjemmeside: www.yamaha.dk, under support/mailsupport.

Efter et musikinstrument er sendt på markedet, kan fabrikken efterfølgende tilføje funktioner i instrumentet – dette betegnes som en opdatering. Indtil nu har man udført opdateringer på vores Service-Center, og man har skullet undvære sit instrument i et par dage, mens den nye opdatering blev udført i form af nye chips der blev monteret. Med lanceringen af PSR-9000 har Yamaha givet ALLE muligheden for selv at opdatere sit instrument. Dette foregår ved hjælp af en fil man kan hente på internettet og overføre til fem disketter, som man derefter overfører til instrumentet. Der er en udførlig beskrivelse om hvordan dette gøres på vores hjemmeside på adressen: www.yamaha.co.jp/english/product/pk/nonflash/download/download.htm, hvor man også henter den seneste opdatering. Hvis der opstår problemer med opdateringen, kan du henvende dig til din Autoriserede Yamaha-forhandler der vil hjælpe dig.

God fornøjelse

Når der i følgende vejledning henvises til f.eks. A eller F, menes der de knapper der befinder sig på højre og venstre side af skærmen og har bogstaverne skrevet i det sorte felt ved siden af skærmen. Ligeledes vil de knapper der befinder sig under skærmen blive kaldt det der står i skærmen ovenover.

Alt hvad du ændrer fra fabriksindstillingerne, kan du tilbageføre ved at du inden ændringerne laver en back-up på to disketter af alle indstillingerne eller du kan hente fabriksindstillingerne på internettet senere, på adressen: www.yamaha.co.jp/english/product/pk/nonflash/download/download.htm

Startopstilling

Således gemmer du din favorit startopstilling. dvs. lyd, rytme, splitpunkt, mikrofonindstilling, midi-indstilling m.m.

-          indstil instrumentet som du vil have det.

-          Tryk A

-          Instrumentet spørger ”backup eller cancel”

-          Tryk G for at gemme

-          Tryk H for ikke at gemme

 

 

Således ændrer du en stilart

Der findes flere måder at lave sine egne stilarter på – i følgende eksempel vil vi ændre bas og trommer i Heartbeat (8beat kategori)

1.       vælg Heartbeat variation A (du vil høre at bassen spiller samme tone hele tiden)

2.       tryk på DIGITAL RECORDING til venstre for skærmen

3.       tryk B for style creator

du har nu mulighed for at vælge mellem EASY EDIT, FULL EDIT og NEW STYLE ASSEMBLY.

 

 

EASY EDIT

1.       tryk A for Easy Edit

2.       tryk B for Style Assembly

3.       gå videre til næste side ved at trykke NEXT (lige over tempohjulet)

4.       her har du mulighed for at vælge hvilken variation (break, fill-in, intro & ending) du vil ændre. Vi vil ændre main A. vælg main A ved at trykke op og ned på knapperne under skærmen.

5.       tryk NEXT

6.       tryk START – du hører nu rytmen spille. Tag dernæst en akkord i venstre hånd. F.eks C-dur

7.       (NEXT og BACK fungerer nu som valg mellem de respektive instrumenter i arrangementet).

8.       tryk NEXT 2 gange (under PART vil bass nu være markeret)

9.       under STYLE vil du nu frit kunne vælge imellem de respektive basfigurer indenfor 8BEAT kategorien ved at trykke på knapperne under STYLE. Ønsker du at benytte en basfigur fra en anden stilart som f.eks. Country, kan den vælges på knapperne under Categori. Når det er gjort, kan du igen frit vælge den ønskede basfigur under Style. Vælg f.eks. Country Rock på knapperne under skærmen. Bassen vil nu skiftevis spille grundtone og kvint. Hvis man ønsker at ændre på bassen i de andre variationer (main B, C, D, break, fill-in, intro & ending) gælder samme procedure.

10.   For at gemme din ændring tryk gentagne gange på NEXT indtil skærmen ændrer billede og følgende tekst står på anden linie i skærmen:

11.   ”select the memory location for storing”

12.   du har nu mulighed for at vælge hvor i Flash Ram du vil gemme din nu redigerede style. Vælg den ønskede Flash bank under Categori, f.eks. Flash 1

13.   find under style en tom plads (No Data)

14.   tryk NEXT og du vil nu have mulighed for at navngive din redigerede style (der vil nu stå det originale navn på den style du tog udgangspunkt i. For at fjerne det; tryk under CLR. Feltet vil nu være tomt, og du vil nu via tempohjulet kunne vælge bogstaver, og ved at trykke under ENTRY indtaste det ønskede bogstav i feltet).

15.   tryk NEXT; der vil nu stå NOW EXECUTING et kort øjeblik – dernæst COMPLETE.

16.   tryk G for OK

17.   Du kan nu finde din Style på den plads du valgte i Flash 1

FULL EDIT

1.       tryk B for FULL EDIT - du vil nu kunne se alle 8 akkompagnementsspor

2.       tryk I ud for DEL (delete=slette) og hold den nede, tryk samtidig på knappen under BAS – her vil du kunne vælge mellem Play og Delete – vælg Delete. Bassporet er nu slettet.

3.       under bassporet vælges REC (record=optage)

4.       der kan nu vælges mellem to måder at starte indspilningen på. Enten SYNC Start eller bare Start.

5.       tryk START – stylen spiller nu uden bas – INDSPIL !

6.       (i dette eksempel, hvor vi bruger Heartbeat, består denne sekvens af fire takter – det kan variere. Vi anbefaler at du starter indspilningen i takt 1. Taktangivelse er vist ud for Measure øverst til højre i skærmen. De fire takter kører i ring, så pas på at du ikke indspiller dobbelt. Skulle det ske, eller fortryder du indspilningen af anden grund, gentag proceduren fra pkt. 2

7.       for at optage main B, C, D, break, fill-in, intro & ending – tryk D for setting

8.       de kan nu vælges under Section. Når det er gjort – tryk D for Part Record, og du er tilbage i indspilningsmenuen. Samme fremgangsmåde er gældende for alle parter (man har dog også en Copy-funktion, men da henvises til manualen)

9.       tryk NEXT og vælg fanebladet STORE/CLEAR

10.   du har nu mulighed for at vælge hvor i Flash Ram du vil gemme din nu redigerede style. Vælg den ønskede Flash bank under Categori, f.eks. Flash 1

11.   find under style en tom plads (No Data)

12.   tryk NEXT og du vil nu have mulighed for at navngive din redigerede style (der vil nu stå det originale navn på den style du tog udgangspunkt i. For at fjerne det; tryk under CLR. Feltet vil nu være tomt, og du vil nu via tempohjulet kunne vælge bogstaver, og ved at trykke under ENTRY indtaste det ønskede bogstav i feltet).

13.   tryk NEXT; der vil nu stå NOW EXECUTING et kort øjeblik – dernæst COMPLETE.

14.   tryk G for OK

15.   Du kan nu finde din Style på den plads du valgte i Flash 1

Ændring af lyde og lydstyrker i MIDI-Filer

1.       Indsæt disketten med midifilen – find den ønskede fil via Song Player

2.       tryk DIGITAL RECORDING

3.       tryk A for Song Creator

4.       tryk C for Current Song – midifilen indlæses (det tager tid afhængig af hvor meget midifilen fylder)

5.       tryk C for Multi Track Record (du er nu inde i hovedmenuen for indspilning. For at ændre lyde)

6.       tryk NEXT tre gange for at komme hen til SET UP fanebladet – du kan nu vælge at høre midifilen mens du redigerer den ved at trykke START

7.       tryk MIXING CONSOLE

8.       tryk NEXT knappen (eller F ud for pilen) for at vælge sektionen VOICE

9.       tryk under PART nedad for at komme til ”Song Tr1 – Song Tr16” (du kan nu se hvilke instrumenter der spiller på de forskellige spor)

10.   du kan ændre lydene ved at vælge en CATEGORY samt en VOICE – prøv på et let hørbart spor f.eks. bas eller trommer (trommer vil altid være på Tr10)

for at ændre lydstyrke på de enkelte spor: (ellers spring frem til pkt. 4)

1.       tryk BACK knappen (eller A ud for pilen) for at vælge sektionen VOL/EQ

2.       tryk gentagne gange på MIXING CONSOLE der i dette billede fungerer som PART, indtil du kan se TR1-TR8 nederst i skærmen. Tryk på PART igen hvis di vil se TR9-TR16 osv. I dette billede kan du ændre: EQ high&Low, Panorering (Panpot), og lydstyrke (Volume)

3.       tryk E ud for volume for at ændre lydstyrke (volume) og benyt pilene under hvert spor

4.       når du har udført de ønskede ændringer: tryk EXIT og STOP midifilen

5.       for at gemme tryk I ud for execute (i skærmen står ”Now Executing” i kort tid)

6.       for at gemme på diskette eller harddisk tryk NEXT for at komme til SAVE/DELETE fanebladet

7.       for at ændre navnet tryk G og udfør ændringen med hjulet og ENTRY m.m. - eller ved tastatur (ekstraudstyr). NB !!! Hvis navnet ikke ændres, overskrives den gamle midifil automatisk.

8.       tryk NEXT for at komme tilbage til SAVE/DELETE fanebladet

9.       tryk I ud for SAVE (for at gemme)

10.   tryk G ud for YES (for at gemme) (i skærmen står Now Executing i kort tid)

11.   completed ! tryk G for OK

12.     tryk EXIT to gange for at komme tilbage til hovedmenuen.

Transponere Midifilen ka man også det ??

1. Indlæs en midifil
2. tryk DIGITAL RECORDING
3. tryk A - SONG CREATOR
4. tryk C - CURRENT SONG
5. tryk C - MULTI TRACK RECORDING
6. tryk NEXT to gange til fanebladet EDIT
7. tryk C - to gange til punktet NOTE SHIFT

Her kan det enkelte spor transponeres - for at transponere alle spor - hold
E-knappen : ALL TRACK nede og transponer.
HUSK at ændre trommerne til transpose=0 (ellers spiller midifilen med
forkerte trommelyde)

8. tryk I - EXECUTE
9. tryk NEXT to gange til fanebladet SAVE - og gem midifilen enten under
nyt navn eller under den originale titel

OBS

Yamaha PSR-9000 - PSR-9000Pro
Nedenfor kan du hente de nyeste software versioner til dit keyboard.

5-4-2001 - Gratis flotte Svenske styles kan hentes her.

Hent nyeste software. PSR-9000 & 9000Pro


Efter et musikinstrument er sendt på markedet, kan fabrikken efterfølgende tilføje funktioner i instrumentet – dette betegnes som en opdatering.

Indtil nu har man udført opdateringer på vores Service-Center, og man har skullet undvære sit instrument i et par dage, mens den nye opdatering blev udført i form af nye chips der blev monteret.
Med lanceringen af PSR-9000 har Yamaha givet ALLE muligheden for selv at opdatere sit instrument. Dette foregår ved hjælp af en fil man kan hente på internettet og overføre til fem disketter, som man derefter overfører til instrumentet.

Gode Links:

Her kan du hente bla et program til selv at lave styles udfra Midifiler og der virker med både
Yamaha PSR 640, 740, 1000, 2000, 8000, 9000, samt Tyros

http://home7.inet.tele.dk/js/software/index.htm

Her kan du læse om et USB Interface til din PSR 9000 så den direkte kan kommunikere med din PC
http://www.musitronics.de/info-e/USB-9000-e.html

Her kan du Hente XG Edit som let og elegant laver dine almindelige midifler om til XG
http://www.yme.co.uk/yme/xgedit.htm#Downloads

Her kan du læse om det hos Knud Eskildsen
http://www.ke-musik.dk/Upload/HtmlArticles/Article161/index.htm


MVH Johnny Løyche